LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT BAO BÌ TRANG TÍN

  • Tên giao dịch: TRANG TIN PACKAGING PROD JSC
  • Giấy phép kinh doanh: 1101217748 - ngày cấp: 03/12/2009
  • Ngày hoạt động: 01/10/2010
  • Điện thoại: (0272 3758822 -02723758823- 02723758824) - Fax: (02723758825)
  • CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: TRẦN ĐỨC TÍN